ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10968


เรื่อง : ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอล และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :

           ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอล และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ตามรายละเอียดร่างประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ร่างประกาศจ้างเหมาเครื่องเอกซเรย์_1.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-10-2020 16:02:20

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช