ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10984


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

           ตามรายละเอียดแนบ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

3035.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075 342880-2 ต่อ 160

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-10-2020 13:54:36

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช