ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10985


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

           ตามรายละเอียดแนบ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

3034.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075 342880-2 ต่อ 160

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-10-2020 14:13:06

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช