ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   11002


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือโครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ คร้ังที่ 16 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

          ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

img-201016133915.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 130

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-10-2020 14:08:13

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช