ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   11003


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลและสติ็กเกอร์โฟมบอร์ด จำนวน 12 รายการ พร้อมติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

          ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

img-201016133938.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 130

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-10-2020 14:10:56

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช