ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
9201
28-01-2020 16:35:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9200
28-01-2020 16:33:35
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9199
28-01-2020 16:33:07
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเม็ดกาบาเพนทิน 600 มก. จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9198
28-01-2020 16:32:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9197
28-01-2020 16:31:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 13 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9196
28-01-2020 16:28:28
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม
9195
28-01-2020 16:27:17
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม
9194
28-01-2020 16:26:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9193
28-01-2020 16:19:44
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9192
28-01-2020 16:19:01
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 8726 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 873 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :