ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10555
14-07-2020 09:32:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10554
14-07-2020 09:20:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10553
14-07-2020 09:10:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10552
14-07-2020 08:55:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10551
14-07-2020 08:44:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10550
13-07-2020 13:55:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10549
13-07-2020 13:34:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10548
13-07-2020 13:19:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10547
13-07-2020 13:19:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10546
13-07-2020 11:51:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10067 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1007 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :