ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
11003
16-10-2020 14:10:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลและสติ็กเกอร์โฟมบอร์ด จำนวน 12 รายการ พร้อมติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11002
16-10-2020 14:08:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือโครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ คร้ังที่ 16 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11001
16-10-2020 14:06:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับปฏิทินกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11000
16-10-2020 14:03:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับปฏิทินกิจกรรมหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10999
16-10-2020 14:01:15
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10998
16-10-2020 11:22:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10997
16-10-2020 10:35:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทั่วไป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10996
16-10-2020 10:14:12
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10995
16-10-2020 10:13:12
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ีอวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10994
16-10-2020 10:12:26
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ีอวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :