ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10913
28-09-2020 16:26:14
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงยกเลิกท่อจ่ายน้ำเดิมและประสานมาตรวัดน้ำเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ำใหม่ ชนิด PVC 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ซอยพิศาลสุข(ทางด้านเหนือและทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10912
28-09-2020 16:24:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า บริเวณโรงกรองน้ำทวดทอง โรงกรองน้ำประตูชัย และโรงสูบน้ำบ้านท่าใหญ่ สำนัการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10911
28-09-2020 16:21:48
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10910
28-09-2020 15:16:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินเอกชน เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำดิบสำรอง บริเวณพื้นที่บ้านสันยูง
10909
28-09-2020 13:53:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางหนังสือพิมพ์เสรีราษฎร์ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 25633 ถึง เดือน กันยายน 2564) โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
10908
28-09-2020 09:16:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ (หมายเลขทะเบียน ตค-๓๗๓๒ นศ)(รหัส ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๘) จำนวน ๑ คัน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10907
28-09-2020 09:15:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกติดตั้งเครนหกล้อ (ทบ.๗๓ หมายเลขทะเบียน บท-๑๔๖๗ นศ)(รหัส ๐๑๗-๔๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10906
28-09-2020 09:14:38
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแม็คโค VOLVO (หมายเลขทะเบียน ตค-๓๐๒๗ นศ)(รหัส ๐๑๘-๕๘-๐๐๐๖) จำนวน ๑ คัน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10905
28-09-2020 09:13:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปี ๒๕๖๔ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10904
25-09-2020 17:04:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑ์เมือง(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :