ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
383
16-07-2012 08:25:06
   สอบราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 21 รายการ (โดยไม่จำกัดปริมาณ แต่ราคาคงที่)
378
10-07-2012 10:06:59
   สอบราคาซื้อปั๊มสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด
377
06-07-2012 14:42:50
   สอบราคาซื้อเครื่อง Patient Monitor จำนวน 1 เครื่อง
376
05-07-2012 14:55:25
   สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 » Next


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :