ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10903
25-09-2020 16:49:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 85 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10902
25-09-2020 13:23:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหน้าสถานีรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10901
25-09-2020 13:22:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10900
25-09-2020 13:01:53
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10899
25-09-2020 13:00:55
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท้าวโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10898
25-09-2020 13:00:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหัวอิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10897
25-09-2020 12:59:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตากสิน - ชะเมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10896
25-09-2020 12:58:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามีชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10895
25-09-2020 12:57:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10894
25-09-2020 12:55:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :