ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10893
25-09-2020 11:03:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10892
25-09-2020 11:02:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10891
25-09-2020 11:00:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10890
25-09-2020 10:53:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10889
25-09-2020 07:45:01
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10888
25-09-2020 07:50:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ตรา NAKHONCITY ขนาด 350 มล. จำนวน 2,000 โหล
10887
24-09-2020 16:45:01
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้กับถังขยะเหล็ก จำนวน ๑๐ ใบ (รหัสครุภัณฑ์ ๗๓๐-๕๗-๐๐๐๑ ถึง รหัสครุภัณฑ์ ๗๓๐-๕๗-๐๐๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10886
24-09-2020 16:05:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10885
24-09-2020 14:18:00
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10884
24-09-2020 14:17:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :