ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10883
24-09-2020 10:43:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กพ-2237 นศ.รหัสครุภัณฑ์ 024-61-0011 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10882
24-09-2020 10:43:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-307 นศ. รหัสครุภัณฑ์ 011-40-0004 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10881
24-09-2020 10:40:23
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด a4 80 แกรม จำนวน 600 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10880
24-09-2020 10:39:35
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10879
24-09-2020 10:29:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ-1033 นศ. รหัสครุภัณฑ์ 002-62-0004 จำนวน 7 รายการ
10878
24-09-2020 09:50:23
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์คัดกรองผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10877
23-09-2020 16:41:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูพร้อมติดตั้งบานประตูเลื่อน จำนวน 1 รายการ
10876
23-09-2020 16:38:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10875
23-09-2020 16:36:53
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10874
23-09-2020 16:35:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :