ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10873
23-09-2020 16:33:30
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10872
23-09-2020 15:48:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10871
23-09-2020 15:22:07
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10870
23-09-2020 14:49:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นบ่อขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10869
23-09-2020 11:53:54
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10868
23-09-2020 11:22:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10867
23-09-2020 11:21:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10866
23-09-2020 09:55:54
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10865
23-09-2020 09:35:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10864
23-09-2020 09:34:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :