ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10863
22-09-2020 14:54:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารที่ตลาดสดคูขวาง ประจำปี ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10862
22-09-2020 10:55:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10861
22-09-2020 09:42:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้จัดทำประตูฟุตบอลของชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุในโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10860
22-09-2020 09:21:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10859
21-09-2020 16:13:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีจราจรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10858
21-09-2020 16:12:30
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10857
21-09-2020 16:11:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10856
21-09-2020 16:11:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10855
21-09-2020 16:10:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10854
21-09-2020 14:41:48
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :