ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10853
21-09-2020 14:41:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10852
21-09-2020 14:40:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10851
21-09-2020 14:34:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบ็คโฮ พร้อมพนักงานขับรถเพื่อปรับกองขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10850
21-09-2020 13:19:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10849
21-09-2020 08:54:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมบำรุงสื่อการเรียนรู้ อาคารวีระไทยและอาคารเทิดไท้ราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10848
18-09-2020 14:15:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตัวอักษรโรงสูบน้ำท่าใหญ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10847
18-09-2020 09:37:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ รหัสครุภัณฑ์ 055-52-0054/1,055-38-0012 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10846
18-09-2020 09:13:07
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร (Brother TN-351 Black) รุ่น MFC-L8850 CDW จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10845
18-09-2020 09:04:46
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10844
17-09-2020 14:34:44
   ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :