ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10993
16-10-2020 10:11:12
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ีอวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10992
16-10-2020 10:09:31
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ีอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10991
16-10-2020 10:08:09
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ีอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10990
15-10-2020 17:32:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10989
15-10-2020 14:16:48
    ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10988
15-10-2020 14:16:01
    ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10987
15-10-2020 14:15:04
   ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10986
15-10-2020 14:13:50
    ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง จำนวน 1 คัน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10985
15-10-2020 14:13:06
   ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10984
15-10-2020 13:54:36
   ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :