ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10983
15-10-2020 10:26:51
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะะและขนส่ง จำนวน 1 คัน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10982
15-10-2020 10:25:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะะและขนส่ง จำนวน 1 คัน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10981
15-10-2020 10:22:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะะและขนส่ง จำนวน 1 คัน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10980
15-10-2020 09:57:15
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10979
14-10-2020 16:59:12
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10978
14-10-2020 15:25:00
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10977
14-10-2020 15:09:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10976
14-10-2020 15:05:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10975
14-10-2020 12:13:17
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนรอง ชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จากสามแยกท่าด่าน ถนนท่าโพธิ์ ถึงคอสะพานหน้าเมืองหลังจวนผู้ว่าถนนศรีปราชญ์
10974
14-10-2020 11:02:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเจาะกระแทก รหัสครุภัณฑ์ 058-58-0003 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :