ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10973
14-10-2020 11:00:55
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-231 นศ. รหัสครุภัณฑ์ 002-39-0007 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10972
14-10-2020 10:57:01
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-256 นศ. รหัสครุภัณฑ์ 011-40-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10971
14-10-2020 16:15:15
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10970
14-10-2020 16:15:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10969
14-10-2020 16:15:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10968
12-10-2020 16:02:20
   ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอล และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10967
12-10-2020 15:59:54
   ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) จำนวน 29,700 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10966
12-10-2020 15:57:05
   ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาคารและบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10965
12-10-2020 15:53:58
   ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10964
12-10-2020 10:41:54
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่งขึ้นไป พร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 และประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :