ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10963
12-10-2020 09:45:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบ็คโฮพร้อมพนักงานขับรถเพื่อปรับกองขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10962
09-10-2020 13:08:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,600 ลิตร และน้ำมันเบนซิน จำนวน 960 ลิตร ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10961
05-10-2020 11:20:04
   ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 157 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
10960
02-10-2020 13:55:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10959
02-10-2020 13:49:46
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A4,F4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10958
02-10-2020 11:45:34
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
10957
02-10-2020 11:07:37
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10956
02-10-2020 11:04:59
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10955
02-10-2020 11:03:52
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10954
02-10-2020 11:02:32
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :