ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10943
30-09-2020 18:32:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลอาคารหอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10942
30-09-2020 18:30:14
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10941
30-09-2020 18:29:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร (อาหารสด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10940
30-09-2020 18:28:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา ศาลานั่งพักผ่อนในสวนสมเด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10939
30-09-2020 18:05:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ข้่าวสาร, ข้าวเปลือก) ประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2564)
10938
30-09-2020 18:17:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลาดสดเทศบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๔ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔)
10937
30-09-2020 17:33:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดุแลรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10936
30-09-2020 17:31:46
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10935
30-09-2020 16:52:40
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์โดม ขนาด๕x๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10934
30-09-2020 16:29:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :