ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10933
30-09-2020 16:14:53
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10932
30-09-2020 15:43:04
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ตู้ชาร์จแเบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ
10931
30-09-2020 15:29:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564) จำนวน 4,080 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10930
30-09-2020 15:25:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินเอกชนเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำดิบสำรอง บริเวณถนนบ้านตาล-ลานสกา (บ่อน้ำวังก้อง) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10929
30-09-2020 14:00:50
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (ประจำเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10928
30-09-2020 13:29:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ ๕ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10927
30-09-2020 13:29:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ ๔ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10926
30-09-2020 13:28:30
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ ๓ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10925
30-09-2020 13:26:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินพร้อมโรงเรือนเพื่อใช้เป็นที่จอดรถคิวรถตู้โดยสารสาธารณะสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10924
30-09-2020 13:28:01
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ ๒ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :