ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10923
30-09-2020 13:27:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ ๑ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10922
30-09-2020 13:24:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10921
30-09-2020 10:07:57
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10920
30-09-2020 08:53:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10919
29-09-2020 16:34:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - เดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10918
29-09-2020 16:26:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะหกล้อติดตั้งเครน (ทบ.๑๑๕ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๐๗ นศ)(รหัส ๐๓๘-๕๘-๐๐๐๖) จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10917
29-09-2020 14:02:41
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10916
29-09-2020 13:50:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารโรงจอดรถ 5 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10915
29-09-2020 13:43:50
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันฯ อาคารศูนย์ศิลปาชีพ และอาคารโรงจอดรถ 5 ชั้น จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10914
29-09-2020 13:44:00
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :