รับโอน(ย้าย) พนักงานรับโอน(ย้าย) พนักงาน

       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  10-05-2018 13:22:40
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช