รับสมัครบุคลากรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจรับสมัครบุคลากรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

       สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์รับสมัครด้านล่าง


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  10-07-2018 11:13:02
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช