ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   101


เรื่อง : รายการปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณุปโภคส่วนการโยธาสำนักการช่างประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

           รถ ท.3 - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.58 - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถบดล้อเหล็ก - บดดิน หินคลุกสนามลานกีฬาชุมชนพะเนียด
รถบดล้อยาง -บดดิน หินคลุกสนามลานกีฬาชุมชนพะเนียด
รถ ทบ.62 - ซ่อมหินคลุกหลุมบ่อ หลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆ
รถเกรด - เกรดปรับพื้นที่ที่สนามลานกีฬาชุมชนพะเนียด
รถ ทบ.57 - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.46 – บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ ซอยรวมแพทย์
รถ ทบ.86 - บรรทุกหินเกล็ดจากศูนย์จักรกลไปลงที่ ซอยรวมแพทย์
รถ ทบ.85 - บรรทุกคนงานพร้อมอุปกรณ์ไฟตรวจจับระดับถนนต่างๆ
รถ เจซีบี 1 – สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ เจซีบี 2 – ตักหินคลุก เศษวัสดุภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์
รถ ทบ.23 – จัดสถานที่ 12 สิงหาคม
รถ ทบ.26 – จัดสถานที่ 12 สิงหาคม
รถ ทบ.61 – จัดสถานที่ 12 สิงหาคม
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 - ซ่อมไฟสาธารณะ
ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-08-2012 14:52:43

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช