ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   103


เรื่อง : การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย
การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ประจำวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555

-รถ ทบ.71 ร่วมรถดูดท่อ ซอยศรีธรรมโศก 4
-รถดูดท่อ 6 ล้อ ทบ. 81(ชุดที่ 2) ดูดล้างท่อซอยศรีธรรมโศก 4
-รถดูดท่อ 10 ล้อ 81-3613 (ชุดที่ 3) ดูดล้างท่อถนนราชดำเนิน
-ชุดงานเชื่อม เชื่อมหม้อน้ำในสำนักงาน
-ชุดงานตัดหญ้า ทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-08-2012 12:47:04

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช