ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   104


เรื่อง : การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          
การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2555


สำนักการช่าง

รถ ทบ.58 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยแยกซอยทวดทอง
บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยทวดทอง 3
รถ ทบ.57 บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยตาทอง
รถ ทบ.62 ซ่อมหินคลุกบ่อตามถนนและซอยต่างๆ
รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยแยกซอยทวดทอง
บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยทวดทอง 3
รถ ทบ.46 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยแยกทวดทอง1
บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยทวดทอง 3
รถ ทบ.86 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยแยกซอยทวดทอง
บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยทวดทอง 3
รถ ทบ.85 ตรวจสอบหลุมบ่อตามถนนและซอยต่าง ๆ ตามคำร้อง
รถ เจบีซี 1 เข้าปรับพื้นทีซอยแยกซอยทวดทอง 1
รถ เจบีซี 2 ตักหินคลุก-เศษวัสดุในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์
รถ ทบ.23 ติดตั้งป้ายทิศทางจราจรถนนตากสิน,ถนนป่าโล่งและถนนท่าโพธิ์
รถ ทบ.61 ทาสีขาวแดงถนนราชดำเนิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-342880

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-08-2012 08:49:11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช