ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   106


เรื่อง : การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          
การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2555

สำนักการช่าง

รถ ทบ.58 บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่หลุมประปา
ซอยศพเดิมตัดกับถนนพัฒนาการทุ่งปรัง-ตลาดทวดทอง
รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุจากหลุมประปาที่ปากซอยศพเดิม
ตัดกับถนนพัฒนาการทุ่งปรัง
รถ ทบ.46 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ตลาดทวดทอง
รถ ทบ.86 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ตลาดทวดทอง
รถ ทบ.85 ตรวจสอบหลุมบ่อตามถนนและซอยต่างๆตามคำร้อง
รถ เจซีบี 1 เข้าปรับพื้นที่ที่ตลาดทวดทอง
รถ เจซีบี 2 ตักหินคลุก เศษวัสดุภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมภ์
ไปขุดหลุมประปาที่ปากซอยศพเดิม ตัดกับ ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง
รถ ทบ.23 ทาสีห้ามจอดรถถนนจำเริญวิถี
รถ ทบ.26 ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองทุ่งปรัง
รถ ทบ.61 ติดตั้งป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายถนนหน้าไทยโฮเต็ล
ไฟฟ้า (ชุดที่ 1) ซ่อมไฟสาธารณะ
ไฟฟ้า (ชุดที่ 2) ซ่อมไฟสาธารณะข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-342880

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-08-2012 13:24:22

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช