ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   107


เรื่อง : การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบัดน้ำเสีย
การบำรุงรักษาระบบบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2555

-รถน้ำ ทบ 71 ร่วมดูดท่อถนนราชดำเนินข้างสนามกีฬา
-รถดูดท่อ 6 ล้อ ทบ 81 (ชุดที่ 2) ดูดล้างท่อถนนราชดำเนินข้างสนามกีฬา
-รถดูดท่อ 10 ล้อ 81-3613 (ชุดที่ 3) ดูดล้างท่อถนนราชดำเนิน เวลา 20.00น.
-รถ JCB ตักเศษวัสดุถนนกะโรม
-ชุดงานปูน ชุดที่ 1 ซ่อมทางเข้าถนนกะโรม
-ชุดงานปูนชุดที่ 2 เจาะท่อน้ำทิ้งซอยคลองห้วย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-08-2012 13:14:49

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช