ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   113


เรื่อง : การปฏิบัติงานพ่นยุง ด้วยเครื่อง ULV นอกเวลาราชการ ประจำวันที่ 20 -29 สิงหาคม 2555 เวลา 03.00น.-07.00 น.

รายละเอียด :

           แผนการปฏิบัติงานพ่นยุง ด้วยเครื่อง ULV นอกเวลาราชการ ประจำวันที่ 20 -29 สิงหาคม 2555 เวลา 03.00น.-07.00 น. ปฏิบัติงานจำนวน 2 คน
สถานที่ปฏิบัติงาน
1. วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตำบลในเมือง ถนนราชดำเนินฝั่งตะวันออกจากคลองป่าเหล้าไปทางทิศใต้ถึงสุดเขตเทศบาล
2. วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตำบลในเมือง ถนนราชดำเนินฝั่งตะวันออกจากคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้ถึงคลองป่าเหล้า
3. วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ตำบลในเมือง ถนนราชดำเนินฝั่งตะวันตกจากคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้ถึงสุดเขตเทศบาล
4. วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ตำบลคลัง ถนนราชดำเนินฝั่งตะวันออกจากคลองหน้าเมืองไปทางทิศเหนือถึงถนนท่าโพธิ์
5. วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ตำบลท่าวัง ถนนราชดำเนินฝั่งตะวันออกจากถนนท่าโพธิ์ไปทางทิศเหนือถึงสุดเขต
6. วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ถนนราชดำเนินฝั่งตะวันตกจากคลองหน้าเมืองไปทางทิศเหนือจากชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
7. วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ตำบลท่าวัง ตำบลโพธิ์เสด็จ ถนนราชดำเนินฝั่งตะวันตกจากชุมชนหน้าสถานีรถไฟไปทางทิศเหนือถึงสุดเขตเทศบาลและหมู่บ้านสัมฤทธิ์ประสงค์
8. วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลนาเคียน ถนนกะโรมฝั่งทิศใต้จากเขตเทศบาลเก่าไปทางทิศตะวันตกถึงซอยทุ่งข่า
9. วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลนาเคียน ถนนกะโรมฝั่งทิศใต้จากซอยทุ่งข่าไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตฯ ถนนกะโรมฝั่งทิศเหนือจากสุดเขตฯ ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนนครปากพูน
10. วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลนาเคียน ถนนกะโรมฝั่งทิศเหนือจากถนนนคร-ปากพูน ไปทางทิศตะวันออกถึงเขตฯเก่า

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

21-08-2012 10:06:54

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช