ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   115


เรื่อง : การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย
การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ประจำวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


- รถดูดท่อ 6 ล้อ ทบ.81 (ชุดที่ 1) ดูดล้างท่อถนนราชดำเนินหน้าสนามกีฬา
- รถดูดท่อ ทบ.81 (ชุดที่ 2) ดูดล้างท่อซอยหน้าแขวง
- รถเครน ทบ.73 ร่วมงานประปา
- รถดูดท่อ 10 ล้อ 81-3613 (ชุดที่ 3) ดูดล้างท่อถนนศรีธรรมราชหลังวัดสวนป่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อวันที่ :

22-08-2012 11:32:19

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช