ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   117


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ส่งน้ำตามคำร้องขอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำภายในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ส่งน้ำตามคำร้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำภายในเขตเทศบาลนคร
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ. 60 ปฏิบัติงานที่ เก็บขนกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา (พื้นที่ เขต 1 )
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามา ถึงคลองหน้าเมืองพื้นที่เขต 2
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ (พื้นที่เขต 3)
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ (พื้นที่เขต 4 )
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 5 ราย
5.งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยทุ่งจีน ศูนย์อนามัยโพธิ์เสด็จ
6. งานบรรทุกศพ
- รถ ทบ. 25 บรรทุกศพจากซอยบ่อทรัพย์ ไปเมธุวันบุญนารอบ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

23-08-2012 10:15:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช