ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   118


เรื่อง : การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

           แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย
การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ประจำวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555

- รถดูดท่อ 10 ล้อ ทบ.72 (ชุดที่1) ดูดล้างท่อซอยร่วมแพทย์ 2
- รถเครน ทบ. 74 ร่วมชุดงานปูน
- รถน้ำ ทบ.71 เติมน้ำให้โรงฆ่าสัตว์
- รถดูดท่อ ทบ.81 (ชุดที่ 2) ดูดล้างท่อซอยศรีธรรมโศก 4
- รถดูดท่อ 10 ล้อ 81-3613 (ชุดที่ 3) ดูดล้างท่อถนนศรีธรรมราช
- รถ JBC ตักกองเศษวัสดุร่วมงานรักษาความสะอาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อวันที่ :

23-08-2012 10:50:00

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช