ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   119


เรื่อง : ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธาสำนักงานช่าง ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

           รถ ท.3 - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.58 - บรรทุกทรายถมจากศูนย์จักรกลไปลงที่สนามหน้าเมือง
รถบดล้อเหล็ก - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถบดล้อยาง - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.62 - ซ่อมหินคลุกหลุมบ่อที่ถนนประตูขาว
รถเกรกด - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกทรายถมจากศูนย์จักรกลไปลงที่สนามหน้าเมือง
รถ ทบ.46 - บรรทุกทรายจากศูนย์จักรกลไปลงทีสนามหน้าเมือง
รถ ทบ.86 - บรรทุกทรายจากศูนย์จักรกลไปลงที่สนามหน้าเมือง
รถ ทบ.85 - ตรวจสอบหลุมบ่อตามถนนและซ่อยต่างๆตามคำร้อง
รถ เจซีบี1 - ตักหิน ตักทราย ภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์
รถเจซีบี2 - ประปาขอยืมใช้
รถ ทบ.23 - ติดตั้งป้ายห้ามจอดเวลาเร่งด่วนถนนพัฒนาการคูขวาง
รถ ทบ.26 - จัดสถานที่ฮารีรายอสนามหน้าเมือง
รถ ทบ.61 - จัดสถานที่ฮารีรายอสนามหน้าเมือง
ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ซ่อมไฟสาธารณะ
ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟสาธารณะ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

23-08-2012 13:50:19

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช