ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   120


เรื่อง : ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย ต.คลัง ต.ท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ. 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1 เก็บขนขยะติดเชื้อที่ศูนย์อนามัยเทศบาลโรงพยาบาลเทศบาลนคร
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ตามคำร้องขอบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ส่งน้ำตามคำร้องขอบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.60 ปฏิบัติงานที่เก็บป้ายโฆษณาที่ชำรุด หมดอายุและไม่ขออนุญาติในเขตเทศบาลนคร เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อม รถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ พื้นที่เขต 3
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
5. รถ ทบ. 98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้อง รวมจำนวน 5 ราย
6. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 1 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยคูขวาง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

24-08-2012 15:32:45

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช