ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   121


เรื่อง : ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.58 บรรทุกกระสอบทรายจากศูนย์จักรกลไปลงที่โรงกรองท่าใหญ่
รถบดล้อเหล็ก สแตนบายด์ที่จักรกล
รดบดล้อยาง สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.62 ซ่อมหินคลุกหลุมบ่อที่ถนนประตูยาวตัดศรีปราชญ์
รถเกรด สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.57 บรรทุกเสาเข็มพร้อมทั้งคนงานไปปักเสาที่คลองท้ายวัง
บรรทุกกระสอบจากศูนย์จักรกลไปลงที่โรงกรองท่าใหญ่
บรรทุกกระสอบทรายจากศูนย์จักรกลไปลงที่โรงกรองท่าใหญ่
รถ ทบ.86 สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.85 ตรวจสอบหลุมบ่อหลุมประปาตามถนนและซอยต่าง
รถเจซีบี 1 ตักหินคลุกภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์
รถเจซีบี 2 ประปาขอยืมใช้
รถ ทบ.23 จัดสถานที่ฮารีรายา
รถ ทบ.26 จัดสถานที่ฮารีรายา
รถ ทบ.61 จัดสถานที่ฮารีรายา
ไฟฟ้า ชุดที่1เก็บไฟสาธารณะ ซอยเพนียด
ไฟฟ้าชุดที่ 2 ซ่อมไฟสาธารณะ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

25-08-2012 12:43:55

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช