ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   133


เรื่อง : ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1 เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาลนคร
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่คนพัฒนาการคูขวางจากสะพานคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้ถนนกะโรมบริเวณหน้าตลาดหัวอิฐ
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 4 คนพร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุในเขตเทศบาลนคร พื้นที่เขต 1 และเขต 2
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ. 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุในเขตเทศบาลนคร พื้นที่เขต 3 และเขต 4
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ. 29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย
รถ ทบ. 98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย
5. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยทุ่งจีน ศูนย์อนามัยโพธิ์เสด็จ
6. อื้นๆ คนงาน 7 คน พร้อมรถ ทบ 69 เดินทางไปรับหญ้าเทียมที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

30-08-2012 10:09:42

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช