ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   134


เรื่อง : การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

           แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย
การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555

-รถดูดท่อ 10 ล้อ ทบ.72 (ชุดที่ 1) ดูดล้างท่อซอยอู่นิคม
-รถ เครน ทบ. 74 บรรทุกท่อวางซอยบ้านโพธิ์
-รถน้ำ ทบ. 71 เติมน้ำในโรงฆ่าสัตว์
-รถดูดท่อ ทบ.81 (ชุดที่ 2) ดูดล้างท่อซอยนพเก้า
-รถเครน ทบ.73 บรรทุกดินในโรงกรองทวดทอง
-รถดูดท่อ 6 ล้อ 81-3613 (ชุดที่ 3) ดูดล้างท่อซอยรวมแพทย์
-รถ JCB ขุดวางท่อซอยบ้านโพธิ์
-ชุดงานปูน ชุดที่ 1 วางท่อซอยบ้านโพธิ์
-ชุดงานปูน ชุดที่ 2 วางท่อซอยบ้านโพธิ์


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อวันที่ :

31-08-2012 08:53:30

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช