ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   135


เรื่อง : ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.58 สแตนบายด์ที่จักรกล
รถบดล้อเหล็ก สแตนบายด์ที่จักรกล
รถบดล้อยาง ฉีดน้ำพรหมฝุ่นภายใต้ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.62 เข้าซ่อมที่ศูนย์จักรกล
รถเกรด สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถทบ.57 สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถทบ.46 สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถทบ.86 สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถทบ.85 ตรวจสอบหลุมบ่อ หลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆตามคำร้อง
รถเจซีบี 1 ปรับพื้นที่ภายในศูนย์จักรกล
รถเจซีบี 2 สแตนบายด์ที่จักรกล
รถทบ.23 รื้อทอนป้ายชื่อซอยที่ชำรุด
รถทบ.26 เก็บป้ายที่หมดอายุ,เก็บธงชาติและตราสัญลักษณ์โรงเรียนนานาชาติ
รถทบ.61 พื้นที่สีขาวแดง ขาวเหลืองถนนราชดำเนิน
ไฟฟ้าชุดที่1 ซ่อมไฟสาธารณะ
ไฟฟ้าชุดที่ 2 ซ่อมไฟสาธารณะ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

31-08-2012 09:24:46

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช