ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   138


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 3 เดือน กันยายน 2555

รายละเอียด :

           แผนการปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย
การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ประจำวันที่ 3 เดือน กันยายน 2555

-รถดูดท่อ10ล้อ ทบ 72 (ชุดที่ 1) ดูดล้างท่อซอยรวมแพทย์
-รถดูดท่อ6ล้อ ทบ 81 (ชุดที่ 2) ดูดล้างท่อซอยนพเก้า
-รถเครน ทบ. 73 บรรทุกท่อซอยสวนหย่อมราชพฤษ์
-รถดูดท่อ10ล้อ ทบ 81-3631 (ชุดที่ 3) ดูดล้างท่อถนนศรีธรรมโศก
-ชุดงานปูน ชุดที่ 1 ปรับพื้นที่วางท่อสวนหย่อมราชพฤษ์
-ชุดงานปูน ชุดที่ 2 ปรับพื้นที่วางท่อสวนหย่อมราชพฤษ์

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อวันที่ :

03-09-2012 13:33:55

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช