ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   140


เรื่อง : ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 3 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถ ท. –บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรลาดยางไปปูยางมิกซ์ที่ซอยไสเจริญ
รถ ทบ.58 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่หมูบ้านราชพฤกษ์ 2
รถบดล้อเหล็ก - บดยางมิกซ์ที่ซอยไสเจริญ
รถบดล้อยาง - บดยางมิกซ์ที่ลานกีฬาชุมชนเพนียด
รถ ทบ.62 -ซ่อมหินคลุกตามประปาตามถนนและซอยต่างๆ, ซอยยางมิกซ์หลุมบ่อ หลุมประปา
รถเกรด - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์ที่ศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยไสเจริญ
รถ ทบ.46 - บรรทุกเศษวัสดุที่ศูนย์จักรกลไปลงที่หมู่บ้านราชพฤกษ์ 2
รถ ทบ.86 - บรรทุกเศษวัสดุที่ศูนย์จักรกลไปลงที่หมู่บ้านราชพฤกษ์2
รถ ทบ.85 - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถเจซีบี 1 - เข้าปรับพื้นที่หน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์2
รถเจซีบี2 - ตักหินตักทรายขึ้นโรงผสมยาง
รถ ทบ.26 - เก็บอุปกรณ์แผ่นพื้นที่ซอยชายทุ่ง
ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ซ่อมไฟสาธารณะ
ไฟฟ้าชุที่ 2 - ซ่อมไฟสาธารณะ


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

03-09-2012 15:21:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช