ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   145


เรื่อง : การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 6 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 - เข้าเช็คระบบไฟภายในศูนย์จักรกล
รถ ทบ.58 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่หน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์2
รถบดล้อเหล็ก - เข้าซ่อมที่ศูนย์จักรกล
รดบดล้อยาง - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.62 - ซ่อมหินคลุกหลุมบ่อ หลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆ
รถเกรด - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่หน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์2
รถ ทบ.46 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่หน้าหมู่บ้านราชพฤษ์2
- บรรทุกเศษวัสดุจากโรงพยาบาลมหาราชไปลงที่ท่าลาด
รถ ทบ.86 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จัรกลไปลงที่หน้าหมู่บ้านราชพฤษ์2
- บรรทุกเศษวัสดุจากโรงพยาบาลมหาราชไปลงที่ท่าลาด
รถ ทบ.85 - ตรวจสอบหลุมบ่อ หลุมประปา ตามถนนและซอยต่างๆตามคำร้อง
รถเจซีบี 1 - เข้าร่วมกับกองช่างสุขา ขุดวางท่อระบายน้ำที่หมู่บ้านราชพฤษ์
รถเจซีบี 2 - เข้าปรับพื้นที่ตักเศษวัสดุภายในโรงพยาบาลมหาราช
รถ ทบ.23 - ซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสาร
รถ ทบ.26 - เก็บอุปกรณ์งานแต่งงาน
รถ ทบ.61 - ทาสีขอบฟุตบาตรถนนราชดำเนิน
ไฟฟ้าชุดที่ 1 ซ่อมไฟสาธารณะ
ไฟฟ้าชุดที่ 2 ซ่อมไฟสาธารณะ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

06-09-2012 14:37:52

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช