ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   147


เรื่อง : การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 7 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 – สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.58 – บรรทุกเศษวัสดุจกาศูนย์จักรกลไปลงที่หน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์
- บรรทุกเศษวัสดุจากโรงพยาบาลมหาราชไปลงที่ท่าลาด
รถบดล้อเหล็ก - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถบดล้อยาง - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.62 - ซ่อมหินคลุกหลุมประปาที่สามแยกนาหลวง ตามถนนและซอยต่างๆ
รถเกรด - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่หน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์
- บรรทุกเศษวัสดุจากโรงพยาบาลมหาราชไปลงที่ท่าลาด
รถ ทบ.46 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่หน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์
- บรรทุกเศษวัสดุจากหน้าโรงพยาบาลมหาราชไปลงที่ท่าลาด
รถ ทบ.86 - บรรทุกเศษวัสดุจกาศูนย์จักรกลไปลงที่หน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์
- บรรทุกเศษวัสดุจากหน้าโรงพยาบาลมหาราชไปลงที่ท่าลาด
รถ ทบ.85 - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถเจซีบี1 - เข้าร่วมกับกองช่าง งานวางท่อระบายที่หน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์
รถเจซีบี 2 - เข้าตัก ขุดเศษวัสดุภายในโรงพยาบาลมหาราชใส่รถดัมถ์
รถ ทบ.23 - ติดตั้งป้ายชื่อ ซอยขุนรักษ์ ซอยมิ่งมงคลแยก 1
รถ ทบ.26 - ทาสีขอบฟุตบาตร ถนนราชดำเนิน
รถ ทบ.61 - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองทุ่งปรัง คำร้องขอชาวบ้าน
ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ซ่อมไฟสาธารณะ
ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟสาธารณะ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

07-09-2012 15:12:01

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช