ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   149


เรื่อง : ปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 10 กันยายน 2555

รายละเอียด :

           รถ ท.3 - บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไป ซ่อมริมคูน้ำที่ซอยไสเจริญ
รถ ทบ.58 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยกรแก้วแยกลานกีฬาชุมชนมุมป้อม
รถบดล้อเหล็ก - บดยางมิกซ์ที่ซอยไสเจริญ
รถบดล้อยาง - บดหินคลุกที่ซอยกรแก้วแยก 1 ลานกีฬาชุมชนมุมป้อม
รถ ทบ.62 - ซ่อมยางมิกซ์หลุมประปาที่ถนนศรีธรรมาโศก ปากซอยตันภาษีตามถนนและซอยต่างๆ
รถเกรด - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ร่องริมคูน้ำไสเจริญ
รถ ทบ.46 - เข้าซ่อมที่อู่หมู่จัรกล
รถ ทบ.86 - บรรทุกเศษวัสดุจากโรงเรียนอนุบาลจังหวัดไปลงที่ศูนย์จักรกล
- บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จัรกลไปลงที่ซอยกรแก้วแยก 1
รถ ทบ.85 - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ เจซีบี1 - เข้าปรับพื้นที่ภายในอนุบาลจังหวัด
รถเจซีบี2 - ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง ตักหินคลุกภายในศูนย์จักรกลใสรถดัมถ์
รถ ทบ .23 - ติดตั้งป้ายเดินรถทางเดียว ถนนตากสิน ถนนป่าโล่ง ถนนศรีทวี
รถ ทบ.26 - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชุมชนเมืองท่าทอง
รถ ทบ.61 - ทาสีขอบฟุตบาตรถนนราชดำเนิน
ไฟฟาชุดที่ 1 - ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟ OTOP

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-09-2012 15:17:55

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช