ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   150


เรื่อง : การปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสียการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 10 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถแม็คโค ปรับขยะในกองขยะ
รถดูดท่อ 10 ล้อ ทบ.72 ชุดที่ 1 ดูดล้างท่อซอยประตูชัยสิทธิ
รถเครน ทบ.74 บรรจุทราย ซ่อมทางเท้าถนนกะโรม
รถน้ำ ทบ.71 ซ่อมรถดูดท่อซอยประตูชัย
รถดูดท่อ 6 ล้อ ทบ.81 ชุดที่ 2 ดูดล้างท่อซอยประตูชัย
ชุดงานปูนชุดที่ 1 ซ่อมทางเท้าถนนกะโรมอู่หนึ่งกลการ
ชุดงานตัดหญ้า ทำความสะอาดในสำนักงานเทศบาล

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-09-2012 08:58:49

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช