ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   151


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถแม็คโค ปรับขยะในกองขยะ
รถดูดท่อ 10 ล้อ ทบ.72 ชุดที่ 1 ดูดล้างท่อถนนท่าโพธิ์
รถเครน ทบ.74 บรรทุกหินชุมชนตลาดหัวอิฐ
รถน้ำ ทบ.71 เพิ่มน้ำโรงฆ่าสัตว์
รถดูดท่อ 6 ล้อ ทบ.81 ชุดที่ 2 ดูดล้างท่อถนนประตูชัยสิทธิ์
รถเครน ทบ.73 บรรทุกหิน ซอยหินตลาดหัวอิฐ
ชุดงานปูน ชุดที่ 1 ซ่อมทางเท้าถนนราชดำเนิน
ชุดงานตัดหญ้า ตัดหญ้าในสำนักงาน

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-09-2012 09:08:51

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช