ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   153


เรื่อง : การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 11 เดือน กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 - บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปซ่อมยางมิกซ์ที่ซอยไสเจริญ
รถ ทบ.58 - บรรทุกอัศจรรย์จากหอิศวรไปลงทีถนนคนเดิน ตอนดินจากซอยรวมแพทย์ไปลงที่ซอยรวมแพทย์ 4
รถบดล้อเหล็ก - บดยางมิกซ์ที่ซอยไสเจริญ
รดบดล้อยาง - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.62 - ไปซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อ หลุมประปา ตามถนนและซอยต่างๆตามคำร้อง
รถเกรด - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยไสเจริญ
รถ ทบ.46 - บรรทุกอัศจรรย์จากหออิศวรไปลงที่ซอยไสเจริญ
รถ ทบ.86 - ตอนดินจากรวมแพทย์1 ไปลงที่ซอยรวมแพทย์ 4
รถ ทบ.85 - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถเจซีบี 1 - ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง
รถเจซีบี 2 - ตักหิน ดิน เศษวัสดุที่ซอยรวมแพทย์ 1
รถ ทบ.23 - ติดตั้งกระจกโค้ง ช่วยกันอุทิศ
รถ ทบ.61 - ทาสี ขาวแดง บนลูกระนาดซอยเศรษฐี 99 หมู่บ้านศรีนคร
ไฟฟ้าชุดที่ 1 ซ่อมไฟสาธารณะ


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-09-2012 13:24:27

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช