ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   155


เรื่อง : การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 12 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 - บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลางยางไปซ่อมยางมิกซ์ที่ซอยไสเจริญ
รถ ทบ.58 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยจำปาขอม
รถบดล้อเหล็ก- บดยางมิกซ์ที่ซอยไสเจริญ
รดบดล้อยาง - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.62 - ซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อที่ถนนพัฒนาการคูขวางตลอดสาย
รถเกรด - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยไสเจริญ 1
รถ ทบ.46 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกล
รถ ทบ.86 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปซ่อมหลุมบ่อที่ถนนพัฒนาการคูขวางตลอดสาย
รถ ทบ.85 - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถเจซีบี 1 - ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง ตักหินคลุกภายในศูนย์
รถเจซีบี 2 - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.23 - ติดตั้งกระจกโค้งถนนศรีทวี
รถ ทบ.26 - ปักธงชาติ ตราสัญสักษณ์ ถนนอ้อมค่ายถนนพัฒนาการคูขวาง
รถ ทบ.61 - รื้อถอนป้ายฮารีรายอถนนพะเนียด
ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ซ่อมไฟสาธารณะ ท่าลาด
ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟสาธารณะ


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-09-2012 14:36:05

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช