ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   156


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 13 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พัฒนาตัดหญ้าถนนพัฒนาการคูขวาง
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ. 78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างภายในโรงพยาบาลมหาราช
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 60 ปฏิบัติงานที่พัฒนาถนนพัฒนาการคูขวางเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่พัฒนาถนนพัฒนาการคูขวางเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่พัฒนาถนนอ้อมค่ายเส้นทางเสด็จถนนราชดำเนิน
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 5 ราย
รถ ทบ .98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 1 ราย
5.งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยโพธิ์เสด็จศูนย์อนามัยทุ่งจีน
6. งานบรรทุกศพ
รถ ทบ 25 บรรทุกศพจากซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 1 ไปวัดชายคลอง
7. งานฌาปนสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฌาปนกิจศพ จำนวน 2 ศพ
8. อื่นๆเวลา 07.00น. คนงานกวาดขยะมูลฝอย เขต 1 เขต2 และเขต 3 พัฒนาถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนอ้อมค่ายๆ เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

13-09-2012 13:52:04

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช