ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   157


เรื่อง : การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่างประจำวันที่ 13 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          รถ ท.3 - บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดไปปูยางมิกซ์ที่สี่แยกคูขวาง
รถ ทบ.58 - สแตนบายด์ที่ศูนย์จักรกล
รถบดล้อเหล็ก- บดยางมิกซ์ที่สีแยกคูขวาง
รดบดล้อยาง - บดยางมิกซ์ที่สีแยกคูขวาง
รถ ทบ.62 - คนงานเข้าร่วมกับรถ ทบ.86
รถเกรด - สแตนบายด์ที่จักรกล
รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่สี่แยกคูขวาง
รถ ทบ.46 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่หนองหมาหว้อ
รถ ทบ.86 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ถนนพัฒนาการคูขวางตลอดสาย
รถ ทบ.85 - จับผ้าตามสะพานต่าง ๆที่ถนนพัฒนาการคูขวางตลอดสาย
รถเจซีบี 1 - ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง เข้าปรับพื้นที่ภายใน
รถเจซีบี2 - ตักหินคลุก เศษวัสดุภายในศูนย์จักรกลไส่รถดัมถ์
รถ ทบ.23 - จัดสถานที่รับเสด็จ
รถ ทบ.26 - จัดสถานที่รับเสด็จ
รถ ทบ.61 - ทาสีขอบฟุตบาตรถนนราชดำเนิน
ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ติดไฟสาธารณะ
ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟสาธารณ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

13-09-2012 14:25:14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช